Biografia

Biography

1818 Syntyi Uudenkaarlepyyn Born in Kuddnaes Kuddnäsissä 14. tammikuuta. Uusikaarlepyy 14. of January 1829 Aloitti koulunkäynnin Oulun Started school in Oulu triviaalikoulussa. trivialschool 1832 Runebergin yksityisoppilaaksi Private student of Runeberg Helsinkiin. in Helsinki 1833 Ylioppilaaksi Matriculation Examination 1840 Filosofian kandidaatin tutkinto Master of Arts 1842 Helsingfors Tidning¦n toimittaja Reporter in a newspaper 1844 Filosofian lisensiaatin tutkinto Licenciate of Philosophy 1845 Avioitui Emilie Lindqvistin kanssa Married to Emilie Lindqvist joulukuun 30. pv. 30. of December 1846 Tytär Aina Sofia syntyi 5. loka- Daughter Aina Sofia born kuuta. Topelius opettajana Hel- 5. of May. Topelius worked as singin lyseossa. a teacher in Helsinki lyceum 1847 Filosofian tohtoriksi vihkiminen Doctor of Philosophy 1848 Poika Michael syntyi maalis- Son Michael born 6. of March kuun 6. pv. 1850 Michael kuoli syyskuun 3. pv. Michael died on 3. of September 1854 Suomen historian ylimääräinen Professor of Finnish history in the professori Helsingin yliopistossa. University of Helsinki. Tytär Toini Mathilda syntyi 14.3. Daughter Toini Mathilda born 14.3. 1855 Tytär Eva Maria syntyi 4.9. Daughter Eva Maria born 4.9. 1857 Poika Rafael Zacharias syntyi Son Rafael Zacharias born toukokuun 12. pv. 12. of May 1858 Rafael kuoli yksivuotissyntymä- Rafael died on his birthday päivänään 12. pv toukokuuta 12. of May 1859 Tytär Rosa Emilia syntyi 4.10. Daughter Rosa Emilia born 4.10
1862 Rosa Emilia kuoli 5.4. Rosa Emilia died 5.4. 1863 Nimitys Suomen, Venäjän ja Professor of Finnish ,Russian and Pohjoismaiden historian profes- Scandinavian history in the University soriksi Helsingin yliopistoon. of Helsinki 1868 Virsikirjakomitean jäseneksi. 1872 Helsingin yliopiston vararehtoriksi. Vice-rector of University of Helsinki 1875 Helsingin yliopiston rehtoriksi. Rector of University of Helsinki 1876 Yleisen historian professoriksi Professor of general history Helsingin yliopistoon. in the University of Helsinki 1878 Eläkkeelle. Valtioneuvoksen Retired. Councillor of State arvonimi. 1879 Muutti Sipoon Koivuniemeen. Moved to Koivuniemi in Sipoo 1885 Vaimo Emilie kuoli 14.11. Wife Emilie died 14.11 1896 Kansalaisjuhla Topeliuksen National festival for his honour in kunniaksi Ruotsissa. Sweden 1898 Kansalaisjuhla Helsingissä National festival for his 80 th Topeliuksen 80-vuotispäivien birthday in Helsinki kunniaksi. Kuoli kotonaan Died peacefully at his home Koivuniemessä maaliskuun 12. pv. Koivuniemi 12. of March
Takaisin